Aktualności

W dniu 9 listopada 2020 roku Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosiła przetargi nieograniczone na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.

Termin składania ofert dla przetargu na:

  • Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.” upływa 17 listopada 2020 roku o godz. 09:00

Termin składania ofert dla przetargu na:

  • Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.” upływa 17 listopada 2020 o godz. 09.15.

 Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,340507,2020.html

W obecnym stanie epidemii bardzo prosimy zarówno mieszkańców, jak i pracowników jednostek obsługiwanych o ograniczenie przychodzenia do GZEAS w Zielonkach.

W przypadku gdy potrzebujecie Państwo załatwić sprawę w naszej jednostce prosimy o wybór kontaktu: telefonicznego,  e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gzeas@gzeaszielonki.pl, lub za pośrednictwem skrzynki e-puap: m7yo1y17cc/SkrytkaESP, /m7yo1y17cc/Skrytka z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ponadto dla złożenia jakiegokolwiek pisma przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty/pisma w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu/pisma, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w formie skanu lub formie papierowej na nr faxu.

Dyrektor GZEAS w Zielonkach

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

stanowisko urzędnicze 

REFERENT/PODINSPEKTOR/SPECJALISTA

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 października 2020 roku

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce praca: https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,a,1827806,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-referentpoinspektorspecjalista.html

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 17 ) warunkiem otrzymania w 2021 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, jest przekazanie:

1) w terminie do 30 września 2020 roku - organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1- pobierz plik (*pdf), pobierz plik(*doc) do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI;

 

oraz

 

2) danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

Termin składania wniosków na rok 2021 mija 30 września 2020 roku.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 oku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu pobierz plik (*.pdf)

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

 

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, że uczniowie zamieszkali na terenie gminy Zielonki mogą ubiegać się o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł netto) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wysokość stypendium szkolnego jest określona zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 164 z dnia 20 sierpnia 2020 roku do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania - pomoc materialna o charakterze socjalnym.

 

Kompletnie uzupełniony wniosek należy dostarczyć na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w terminie do dnia 15 września 2020 r.

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać:

- na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania - pomoc materialna o charakterze socjalnym;

- w sekretariacie szkół na terenie gminy Zielonki;

- w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 14, I pietro;

- bezpośrednio tutaj: *pdf, *doc.

Informujemy, że 1 września 2020 roku uruchomiony zostaje dowóz uprawnionych uczniów do szkół, zgodnie z przepisami prawa tj. art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku poz. 910).

Dowóz uczniów do:

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

realizowany będzie przez firmę:

Marek Jakubas

Firma Transportowo-Usługowa „EURO-BUS”

Biadoliny Radowskie 236, 32-828 – Biadoliny Szlacheckie.

Z uwagi na realizowane dowozy do szkół w obecnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń sanitarnych, przypominamy, że dzieci korzystające z ww. dowozu obowiązane są w czasie jazdy mieć maseczki na twarzy, zakrywające nos i usta. Dezynfekcja autobusów dowożących dzieci do szkół dokonywana będzie przez Przewoźnika po każdorazowym opuszczeniu przez dzieci pojazdu.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w szkole, dowóz dostosowany zostanie do formy pracy szkoły.

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń epidemicznych, które pozwolą na bezpieczny dowóz dzieci do szkół.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

W okresie od 02 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzi konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Konsultacje skierowane są do przedstawicieli instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennych opiekunów), do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za nadzór, środowisk naukowych oraz innych stron zainteresowanych procesem.

Uwagi do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza (do pobrania tutaj) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 sierpnia 2020 r.