Aktualności

Zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022".

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, pobierz TUTAJ lub na BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022".

Przypominamy Rodzicom dzieci, które już korzystają z miejsc konkursowych w niepublicznych przedszkolach, o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w danym przedszkolu niepublicznym. Termin składania deklaracji: 15 - 18 lutego 2021 r.

                   W dniu 10 lutego 2021 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022" - Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach - pobierz tutaj

Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na obszarze gminy Zielonki.

Przedszkola niepubliczne, wyłonione w konkursie, przeprowadzą rekrutację na rok szkolny 2021/2022 na zasadach i w terminie przyjętym dla publicznych przedszkoli w gminie Zielonki, tj. w dniach od 22 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. Przedszkola te zapewnią dzieciom z gminy Zielonki, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. w wymiarze 5 godzin dziennie oraz opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza ustalonym czasem.

 Wykaz niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert:

 

 

Lp.

Organ prowadzący

Nazwa i adres przedszkola

Ilość przyznanych miejsc

Ogółem

W tym dla dzieci z orzeczeniem

do kształcenia specjalnego

 1.

Cezary Schiff

Niepubliczne Przedszkole ,,Zielone Nutkiˮ, ul. Krakowska 108,

32– 087 Trojanowice

 

92

 

0

 2.

Iwona Wiśniowska

Niepubliczne Przedszkole ,,Baśniowa Krainaˮ, ul.Świętego Floriana 1,

32 – 087 Wola Zach.

 

26

 

0

 3.

Leszek Sępek, Cezary Schiff

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia2ˮ ul. B4 nr 44A

32-086 Węgrzce

 

45

 

2

 4.

Firma "Kami"

Katarzyna Miłek

Niepubliczne Przedszkole

"Złota Rybka"

ul. Graniczna 151

32-087 Bibice

 

20

 

0

 5.

YoursIS Mariusz Grudzień

 

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Poznawcze "MaliWielcy"

ul. Krakowska 53,

32-088 Brzozówka (z oddziałem zamiejscowym

w Januszowicach)

 

40

 

1

 6.

Irena Badura

Niepubliczne Przedszkole Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori

ul. Galicyjska 16,

32-087 Zielonki

 

15

 

 

0

Razem

238

 

3

 

Jednocześnie informujemy Rodziców dzieci, które już korzystają z miejsc konkursowych w niepublicznych przedszkolach, o konieczności złożenia wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w danym przedszkolu. Termin składania wniosków: 15 - 18 lutego 2021 r.

 

Rada Gminy Zielonki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXIV/4/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi.

Z uwagi na fakt, że zakończenie budowy nowego budynku przedszkolno-szkolnego w Przybysławicach dobiega końca, został rozpoczęty proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi poprzez zmianę jej siedziby, zmianę jej nazwy, a także przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach tak, aby uczniowie mogli w dniu 1 września 2021 roku rozpocząć naukę w nowym budynku przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach.

Na obecnym etapie rozpoczęto proces zawiadamiania Rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi. W miesiącu lutym b. r. przedstawiciel gminy Zielonki bezpośrednio do domów dostarczy Rodzicom korespondencję dotyczącą przekształcenia w Szkoły w Korzkwi. Bardzo prosimy o sprawne odbieranie korespondencji.

W dniu 1 lutego 2021 r.:

1) złożono pismo do Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły w Korzkwi. Na wydanie ww. opinii Małopolski Kurator Oświaty ma czas 30 dni od dnia otrzymania pisma. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przekształcenie Szkoły w Korzkwi wymaga pozytywnej opinii Kuratora Oświaty;

2) złożono pismo do Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków – Powiat w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły w Korzkwi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych na wydanie ww. opinii Związek ma czas 30 dni od dnia otrzymania pisma. Opinia Związku nie jest wiążąca dla organu prowadzącego.

Z dniem 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi oraz dzieci z oddziału przedszkolnego będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Przybysławicach.

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców gminy Zielonki dotyczące zapisów do przenoszonej do nowego budynku szkoły i nowo powstałego przedszkola w Przybysławicach informujemy, że zapisy do klas pierwszych dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja na wolne miejsca do klas pierwszych dzieci spoza obwodu szkoły odbywa się zgodnie z terminami przyjętymi w Zarządzeniu nr 22/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 stycznia 2021 r. Natomiast rekrutacja do przedszkola w Przybysławicach odbywa się zgodnie z terminami przyjętymi w Zarządzeniu nr 23/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 stycznia 2021 r. Zapisy i rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej w Korzkwi jak również rekrutację do powstającego publicznego przedszkola w Przybysławicach prowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi (nr telefonu: 12 419 41 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://sp-korzkiew.zielonki.pl/). 

W kwestii nowych miejsc pracy i ewentualnego dodatkowego zatrudnienia informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi (nr telefonu: 12 419 41 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znane zapotrzebowanie w zakresie wzrostu etatów dla nowych pracowników.

 

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

Anna Soblik

Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022".

Zapisy/zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I szkoły podstawowej rozpoczną się od dnia 8.02.2021 r. i potrwają do dnia 17.02.2021 r.

Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022".

Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania do pobrania TUTAJ lub na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022".

Jednocześnie informujemy,

Czytaj więcej...

W dniu 19 stycznia 2021 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022”. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych”/ "2021".

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2021 roku.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

stanowisko urzędnicze 

REFERENT/PODINSPEKTOR/SPECJALISTA

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 22 stycznia 2020 roku

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA W GZEAS

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" realizowany w latach 2016 - 2020 ma na celu pomoc organom prowadzącym szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

W roku 2020 zakupy w ramach Programu wzbogaciły księgozbiór bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Zielonki o 2634 pozycje. Z zakupionych książek 38% stanowią lektury szkolne, a pozostałe 62 % - to nowości wydawnicze o różnorodnej tematyce i z różnych dziedzin wiedzy.

Poniżej lista szkół prowadzonych przez gminę Zielonki, którym w roku 2020 Wojewoda Małopolski udzielił wsparcia finansowego wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia:

 

Nazwa i adres szkoły

 

Całkowity koszt w zł

w tym z dotacji

(w zł i %)

w tym wkład własny

(w zł i %)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice

15 000,00

12 000,00 (80%)

3 000,00

(20%)

Poniżej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki

15 000,00

12 000,00

(80%)

3 000,00

(20%)

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska

15 000,00

12 000,00

(80%)

3 000,00

(20%)

Szkoła Podstawa w im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach,

ul. Długa 72, 32-088 Owczary

5 000,00

4 000,00

(80%)

1 000,00

(20%)

Razem

50 000,00

40 000,00

(80%)

10 000,00

(20%)

 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi przystąpiła do ww. Programu w roku 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami §5 ust. 1 Uchwały Nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczną szkołę są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanej w 2020 roku dotacji, w terminie do 15 stycznia 2021 roku (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17).

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych - otrzymana w 2020 roku dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 2020, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zielonki w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

 

Wzór sprawozdania do pobrania znajduje się w zakładce: „pliki do pobrania” → kategoria: „dotacja-niepubliczne placówki”.