Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.409 z późn.zm.) żłobki oraz podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z tym obowiązkiem na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia będzie udostępniony formularz do złożenia sprawozdania – RKZ-4. Formularz ten będzie dostępny – analogicznie jak pozostałe wnioski i formularze – po zalogowaniu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. winno być sporządzone i przekazane gminie Zielonki w postaci elektronicznej, za pomocą PIU Emp@tia. Termin przekazania sprawozdania upływa 31 stycznia 2020 r.