W dniu 14 stycznia 2020 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce "Zamówienia publiczne"/”Konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych”.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2020 roku.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).