W terminie od 10 lipca 2020 r. do 6 września 2020 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „ Powiat Krakowski 2023” Zachęcam do zapoznania się i zgłaszania ewentualnych uwag do dokumentu.

 

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030” oraz Formularz zgłaszania uwag dostępne są do pobrania ze strony internetowej:
https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,337826,konsultacje.html