Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

stanowisko urzędnicze 

REFERENT/PODINSPEKTOR/SPECJALISTA

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 października 2020 roku

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce praca: https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,a,1827806,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-referentpoinspektorspecjalista.html