Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe.

Wnioski można pobrać:

  • na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania – Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki;

  • bezpośrednio tutaj.

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.