Aktualności

  • Szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki przekazują w terminie do dnia 3 października 2014 roku bazę danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 roku.

Spis wg stanu na 30 września 2014 roku należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.7 - pobierz tutaj 

Ważne: 

Czytaj więcej...

Zgodnie z komunikatem dotyczącym żłobków i klubów dziecięcych, jaki został opublikowany w dniu: 28 lutego br., na łamach internetowej strony Gminy Zielonki, pragniemy przybliżyć Państwu temat wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy.

Czytaj więcej...