Aktualności

           W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz do niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert, tj. „Zielone Nutki” w Trojanowicach, „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej, „Bajkolandia2” w Węgrzcach, „MaliWielcy” w Brzozówce, Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori w Zielonkach, „Złota Rybka” w Bibicach. 

Nowe terminy  określone zostały w:

Poniżej przedstawiamy w tabeli zbiorcze zmiany ww. terminów rekrutacji:

Czytaj więcej...

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, informuję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi zarówno pracowników jednostek obsługiwanych jak i mieszkańców przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach od 16 do 25 marca 2020 r.

Od 16 do 25 marca br prosimy kontaktować się z GZEAS w Zielonkach tylko telefonicznie, za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl oraz poprzez e-puap.

UWAGA!!!

W związku z czasowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi pracowników jednostek obsługiwanych oraz mieszkańców w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.
Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor GZEAS w Zielonkach

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  umieściło na stronie internetowej informacje o bezpłatnym dostępie do materiałów edukacyjnych - platformy, strony i serwisy edukacyjne, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół - https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna; https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

 

Wójt Gminy Zielonki przypomina organom prowadzącym formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, że zgodnie z poleceniem wojewody małopolskiego z dnia 11 marca 2020 roku (znak sprawy WN-II.0121.1.2020) są Państwo zobowiązani do całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) ww. placówek- w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

W związku z powyższym oraz w trosce o swoich wychowanków ich rodziców/opiekunów prawnych, a także pracowników Państwa placówek należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podjętych przez odpowiednie służby.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

Z powyższą ustawą należy się zapoznać i konsekwentnie przestrzegać jej zapisów.

Informujemy o zawieszeniu przez Rząd RP zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz klubach dziecięcych w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od 12 marca do 25 marca żłobki, kluby dziecięce i inne formy opieki nad dzieckiem do lat 3 całkowicie zawieszają działalność.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia w szkołach, przedszkolach zostają całkowicie zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły.

APEL MINISTRA ZDROWIA O KWARANTANNIE !!!

"Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność"- mówi Łukasz Szumowski

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców uczniów o wyżej wymienionym zawieszeniu zajęć.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach lub bezpośrednio tutaj

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego KLASA Fundacji BNP Paribas, umożliwiającego zdolnym absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Przez 18 lat program pomógł blisko 770 stypendystom z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci KLASY ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.
 
Kto może wziąć udział? Program skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
  •  pochodzą z miejscowości i wsi do 100 tys. mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
Czytaj więcej...