Aktualności

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

  • czym jest koronawirus
  • jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
  • co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
  • gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
  • gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

koronawirus plakat

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/ Podinspektor/ Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 6 marca 2020 r.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio tutaj  lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA/ 2020/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referen/ Podinspektor/ Specjalista.

W dniu 6 lutego 2020 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021" - Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora GZEAS w Zielonkach - pobierz tutaj

Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na obszarze gminy Zielonki.

Przedszkola niepubliczne, wyłonione w konkursie, przeprowadzą rekrutację na rok szkolny 2020/2021 na zasadach i w terminie przyjętym dla publicznych przedszkoli w gminie Zielonki, tj. wdniach od 17 do 28 lutego 2020 r. Przedszkola te zapewnią dzieciom z gminy Zielonki, zgłoszonym podczas postępownia rekrutacyjnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. w wymiarze 5 godzin dziennie oraz opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolneg poza ustalonym czasem.

 

Wykaz niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert:

 

 

Lp.

Organ prowadzący

Nazwa i adres przedszkola

Ilość przyznanych miejsc

Ogółem

W tym dla dzieci z orzeczeniem

do kształcenia specjalnego

 

Cezary Schiff

Niepubliczne Przedszkole ,,Zielone Nutkiˮ, ul. Krakowska 108,

32– 087 Trojanowice

 

92

 

0

 

Iwona Wiśniowska

Niepubliczne Przedszkole ,,Baśniowa Krainaˮ, ul.Świętego Floriana 1,

32 – 087 Wola Zach.

 

30

 

1

 

Leszek Sępek

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia2ˮ ul. B4 nr 44A

32-086 Węgrzce

 

45

 

2

 

Firma "Kami"

Katarzyna Miłek

Niepubliczne Przedszkole

"Złota Rybka"

ul. Graniczna 151

32-087 Bibice

 

13

 

0

 

 

YoursIS Mariusz Grudzień

 

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Poznawcze "MaliWielcy"

ul. Krakowska 53,

32-088 Brzozówka (z oddziałem zamiejscowym

w Januszowicach)

 

33

 

1

 

Irena Badura

Niepubliczne Przedszkole Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori

ul. Galicyjska 16,

32-087 Zielonki

 

7

 

0

Razem

220

4

 

Jednocześnie informujemy Rodziców dzieci, które już korzystają z miejsc konkursowych w niepublicznych przedszkolach, o konieczności złożenia wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w danym przedszkolu.

Termin składania wniosków: 10 - 14 lutego 2020 r.

 

 

 

Szkoły w województwie małopolskim rozpoczynają ferie zimowe od dnia 27.01.2020 r. (poniedziałek) i kończą w dniu 07.02.2020 (piątek).

W tym roku szkolnym organizatorem zajęć w czasie ferii zimowych jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz fundacja kształcenia wypoczynku i rekreacji w Korzkwi. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej CKPiR oraz fundacji.

Pamiętajmy, aby zimowy wypoczynek naszych dzieci przebiegał bezpiecznie. Najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  zostały zawarte w wydanym przez MEN „Poradniku bezpiecznego wypoczynku” do zapoznania tutaj.

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku. 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 31 stycznia 2020 r.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio tutaj  lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA/ 2020/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 31 stycznia 2020 r.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA/ 2020/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent

Zarządzeniem nr 8/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce: pliki do pobrania rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do ww. wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj

  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w danej szkole podstawowej - pobierz tutaj

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i liczba punktów określone w Uchwale Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2017 r. poz. 2176), pobierz TUTAJ

Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych w danym obwodzie szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór zgłoszenia do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce: pliki do pobrania rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do ww. zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj