System Informacji Oświatowej - SIO

Informacje dotyczące Systemu Informacji Oświatowej tj. program do pobrania, centrum pomocy SIO, akty prawne,  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://cie.men.gov.pl/category/sio-aktualnosci/page/2/

 

Porównanie danych z SIO: